Slide background

Rundbordsautomater

Indexeringsmaskiner är en effektiv maskinlösning då det är ett begränsat antal moment i processen. Vanligast är 4 till 12 positioner runt bordet med anpassade produktfixturer. Rundbordsmaskinen är uppbyggt med ett indexeringsbord med fast antal positioner och mycket hög stoppnoggrannhet.

Material kan laddas in automatiskt via matare och sedan monteras. Andra moment som pressning, bearbetning, och smörjning är också möjliga. Ofta slutkontrolleras produkten efter processen. En rundbordsautomat kan laddas manuellt i en position eller vara del i ett helautomatiskt flöde.