Slide background

Pressning

AVT har levererat ett antal olika varianter av pressprocesser såsom hydrauliska, servobaserad och hydraulpneumatiska. Utifrån krav och behov anpassar vi val av teknik för en optimal process. Ofta integreras övervakning, mätning och kontroll av processen med spårbarhet så att varje presscykel kvalitetssäkras. Genom att kontrollera att rätt presskraft uppnåtts eller att en viss sträcka pressas kan man även verifiera att ingående material hållit rätt kvalitet och minimera risken för defekt montage. Typiska komponenter som pressas är lager, kugghjul, stift eller att pressen används för att stuknita en komponent. Pressen integreras i en specialmaskin, robotcell, monteringsceller eller en komplett monteringslinje.

AVT har erfarenhet av att konstruera och bygga pressar på enskilda hydraulikcylindrar eller servoaxlar samt från integration av färdiga system. Exempel på komponenter och system är Bosch, Kistler, Tox. 

 

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation
 

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se