Nitning

AVT har lång erfarenhet av att integrera nitning i automatiserade processer. En vanlig metod är radialnitning med exemplevis en BalTec radialnitmaskin. Innan nitning monteras materialet ihop och positioner säkras. Därefter radialnitas förbandet med en oscillerande rörelse där tryck, kraft och sträcka kan avläsas.

AVT har även tagit fram egna verktyg och processer där två material pressas samman utan externa nitar. Genom att använda smarta verktyg och hög kraft kan vissa material sammanfogas utan externa material.

Popnitning är en metod som bättre lämpar sig för att robotisera. Material som skall nitas samman kommer antingen förborrat eller så borras hålen i processen med robot eller annan metod. Med robot kan hålen först borras och därefter nitas direkt vilket undviker problem med toleranskedjor och hålpassningar.

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation
 

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se