Slide background

Programmering

AVT har kompetens inom en rad olika system ofta i kombination med kunskap inom elkonstruktion. Vi har systemutveckling inom dotnet miljö där databashantering uppkoppling mot överordnade system samt spårbarhet av produkter kombineras med framtagning av HMI funktioner. Inom PC har vi även en rad standard mjukvaror som vi erbjuder kund kopplat till förbättringar och uppföljning av produktion.

Inom PLC har vi kunskap i en rad olika system som Simatic S7 (Classic eller TIA Portal), Mitsubishi etc. Vi levererar även system med Soft PLC som Simatic RTX. Detta är en bra lösning vid snabba förlopp och i kombination med SCADA lösningar. Vår gedigna erfarenhet från leveranser av stora produktionslinjer har gett oss en bred kompetens. Vi är vana vid att anpassa oss efter kundstandarder inom programmering.

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se