Konstruktion

Inom konstruktion arbetar vi i många olika uppdrag både ”in house” projekt till externa kunder men också genom våra konsulter ute hos kund inom olika industriprojekt. De programvaror vi oftast använder är: V5/V6, ProE/CREO, Inventor eller Solidworks. 

Vi har lång erfarenhet från utveckling av verktyg, konstruktioner av maskinlinjer, ombyggnationer och fixturer men även produktutveckling. Vi genomför konstruktion utifrån Design for Assembly, hur tillverkningsvänliga produkten är samt genomför beräkningar. Problem i maskiner och produktionsutrustningar genomförs olika slags analyser för att förbättringsförslag skall konstrueras och tillverkas. 

Vi utvecklar och tillverkar även prototyper och verktyg. I vår lokal använder vi oss generellt av Solid Works som konstruktionsverktyg. Vi tar även hjälp av underkonsulter och hyr in resurser vid behov i våra automationsprojekt. Om du har erfarenhet eller egen företagare är du välkommen att höra av dig.

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se