Slide background

Visionsystem

Visionteknik och kameror används till en rad olika områden inom maskiner. Allt från verifiering av märkning till kontroll av produktkvalitet. Genom att säkra kvalitet tidigt i processen kan andelen felaktiga produkter och omarbetning minskas. Visionsystem används allt oftare för guidning av robot. Applikationerna varierar från maskinbetjäning, monteringsapplikationer till guidning av en viss rörelse.

Vi använder både smartkameror och checkers samt fullskaliga PC-baserade visionsystem. Vid behov av flera kameror kan ett PC baserat system vara att föredra då totalkostnaden ofta blir lägre. För enstycksapplikationer kan smartkameror eller enklare checkers med fördel användas.

Vid val av system bedöms vilken kameralösning och optik som är lämplig, baserat på krav på upplösning och hastighet. Upplösningen styr hur noggrant systemet blir men påverkar även synfält och datamängd i bildhanteringen. Därefter bedöms vilken typ av belysning som passar. Belysningen är kritisk och mycket viktig för att få till en stabil applikation. Vi använder oss av diverse olika belysningar, från LED, IR till laserljus kombinerat med olika filter.

För vissa applikationer kan 3d vision användas. Genom att använda en linjelaser under vilken produkten förs samt kombinera flera bilder av profilen byggs en 3d bild upp. 3d bilden kan användas för att identifiera defekter, kontrollera mått eller för positionering.

I vårt labb gör vi förstudier och tester på applikationer och utvärderar lämplig teknik.

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se

Visionsystem

 

  • Smartkameror
  • Checkers
  • PC baserade system

Kontakta oss

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi så fort vi kan!