Slide background

KONTIKAB - Kontroll som genererar värde!

KONTIKAB erbjuder utrustning, utbildning och support inom industriell täthetskontroll som i verklig bemärkelse underlättar ert kvalitetsarbete.

KONTIKABs lösningar för noggrann industriell täthetskontroll täcker allt ifrån mindre manuella teststationer till helautomatiska integrerade system som är helt operatöroberoende med sekventiellt arbetande vakuumkammare, där bland annat provtryckning, grovläcktester, finläcktester, mediepåfyllning och återvinningssystem arbetar helt automatisk.

Vårt breda industriella kunnande säkerställer rätt lösning för era specifika behov. Vi är vana att arbeta med både stora och små organisationer med fokus inom olika produkter så som bränsletankar, AC system, värmepumpar, kompressorer, samt högspänningsbrytare.

Miljö

Inom täthetsprovning arbetar och verkar vi för att säkerställa de ökande krav och regler om miljömässigt hållbara produkter. Genom innovativa lösningar och med miljö i fokus hjälper vi till att sänka emissioner samt erbjuda lösningar som möjliggör övergång till miljövänligare köldmedier.

KONTIKAB har i snart 30 år levererat kundanpassade lösningar till kunder runt om i världen. Med täthetskontrollutrustning från KONTIKAB hjälper vi er ta kontroll över er kvalitet.

Applikationer inom täthetsprovning

Kontikab levererar täthetsutrustning till bland annat följande applikationsområden:

 

  • Automotive
  • AC-Komponenter
  • Switchgear
  • HVAC&R

Peter Ahlstedt

Produktchef täthetsprovning
Försäljning täthetsprovning

Tel: +46 31-764 32 65
Email: peter.ahlstedt@avt.se