Slide background

Skruvdragning

AVT är experter inom monteringsutrustningar. Vid montage av komponenter skall ofta detaljer skruvas ihop. Skruvdragning kan ske manuellt med en processövervakad skruvdragare alternativt helt automatiskt. Vi integrerar skruvdragare från Atlas Copco, Bosch och andra fabrikat. Vi bygger även skruvdragare baserat på servoteknik. Detta sker oftast då befintliga standarddragare inte räcker till tekniskt eller då en enklare mer kostnadseffektiv lösning eftersöks.

De parametrar som normalt mäts och loggas är:
Att tillräckligt högt åtdragningsmoment uppnåtts.
Att tillräckligt många varv har skruvats.

Genom att övervaka processen säkras att defekta skruv inte monteras eller att förbandet för tillräcklig hållfasthet.

Vid automatisk skruvdragning matas ofta skruvar från en vibrationsmatare eller trappstegsmatare och även ibland brickor i kombination. Skruvar kan sedan blåsas fram genom slang till skruvdragarmunstycke och därefter skruvas i produkten. Alternativt används en pick & place eller robot som plockar skruven ut matare. Då flera skruvar skall skruvas i på olika positioner monteras skruvdragaren ofta på robot då även flera olika recept på produkter kan hanteras.

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation
 

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se