Slide background

Montering

AVT har lång erfarenhet av olika typer av produktionslinjer ofta inriktade på montage men även med bearbetning. Själva monteringsprocessen är vi särskilt duktiga på, då vi utvecklat en stor variation av applikationer samt haft många utmanande uppdrag genom åren. Inför en investering är det viktigt att gå igenom flaskhalsar, onödiga transporter samt flöden. Vi genomför balansering av monteringslinje, optimerar stationerna för ett effektivt flöde samt minimerar onödiga transporter och hantering enligt LEAN principer. Vi analyserar flöden, kapacitet, processer, varianter och föreslår utifrån det koncept och lösningar.

En monteringslinje är ofta uppbyggd med ett palettbanesystem anpassat för produktens vikt och storlek. På paletten monteras fixturer för de produkter som skall monteras. Beroende på vilka processer som ingår ställs olika krav på systemet. Toleranser, noggrannhet och vikter är kritiska samt att det är möjligt att komma åt produkten genom hela monteringslinjen. I vissa fall krävs roterbar fixtur eller en lösning där produkten kan placeras på olika sätt. Ofta kombineras manuella stationer med automatiska, beroende på process och komplexitet.

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation
 

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se