Slide background

Lödning

I samband med montering och tillverkning sammanfogas ofta detaljer. AVT har under åren byggt flera utrustningar för lödning och sammanfogning. Ofta med induktionsvärmning som lödmetod. Induktionsvärmning används i en rad olika processer och genom en väl övervakad process kan hög kvalitet och täthet uppnås.