Slide background

Lödning

I samband med montering och tillverkning sammanfogas ofta detaljer. AVT har under åren byggt flera utrustningar för lödning och sammanfogning. Ofta med induktionsvärmning som lödmetod. Induktionsvärmning används i en rad olika processer och genom en väl övervakad process kan hög kvalitet och täthet uppnås.

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation
 

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se