Slide background

Gripdon

Gripdon utvecklas och används generellt till alla robotar, ”pick and place” eller lyftverktyg. Genom smarta funktioner kan snabba omställningar ske eller multipla gripdon minska omställningstider i maskiner. Vi är vana vid att hantera flera varianter i anläggningar och hitta gemensamma grippunkter för att minimera omställningar. Att välja skonsamma material för att förhindra repor eller härdade ytor för att undvika onödigt slitage är självklart för oss och sker ofta i samråd med kunden.

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation
 

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se