Slide background

Gradning

Produkter som tillverkats i bearbetningsmaskiner är ofta inte helt färdiga för leverans. Tvättning och gradning är vanligt förekommande efterföljande processer. Gradning kan göras med robot och sliptrissa antingen genom att produkten hålls av robot eller att robot håller gradningsverktyget. Vid gradning med robot kan kraftsensorer användas för att får återkoppling på hur mycket material som skall gradas bort. Robot bör dessutom kalibreras för hög noggrannhet.