Slide background

Våra Ägare

 

Investment AB Latour är ett börsnoterat blandat investmentbolag, bestående av en börsportfölj samt helägda industriverksamheter.  Latour är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap.

Latours övergripande verksamhetsidé är att utifrån ett långsiktigt perspektiv investera i sunda företag med egna produkter och som bedöms ha en stor internationaliseringspotential.

AVT ingår i Latour Industries ett av 5 affärsområden inom den helägda industrirörelsen. Vår ägares långsiktighet och finansiella styrka ger våra kunder extra trygghet vid genomförandet av projekt.